HR EN
poništi filtere

O PROJEKTU

Motivirani željom za povezivanjem i jedinstvenim mjestom oglašavanja događanja na otoku Hvaru Savez Platforma Hvar osmislila je interaktivni web kalendar događanja za cijeli otok Hvar. Posebnost ovog kalendara je mogućnost samostalnog unosa događanja što uvelike doprinosi boljoj komunikaciji organizatora događanja sa publikom te ažuriranosti samog kalendara. Kalendar ima mogućnost filtriranja događanja prema mjestu održavanja, što svakom gradu i općini daje vlastiti kalendar događanja, ali i mogućnost pretraživanja događanja za cijeli otok Hvar.

Osmišljavanje i izrada web kalendara događanja za otok Hvar dio je aktivnosti EU projekta DKC: Plan K. Nositelj projekta je Savez Platforma Hvar, a partneri Grad Hvar, Dramski studio mladih Hvar, Festival mediteranskog filma Split, Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, Lag Škoji, Udruga Pjover.

Cilj projekta “DKC: Plan K” je doprinijeti razvoju povjerenja između Grada Hvara, udruga i građana u svrhu zajedničkog djelovanja u društveno kulturnom životu grada i otoka Hvara. Naime, tijekom djelovanja proteklih godina zaključili smo da je nepovjerenje među dionicima najveći izazov u zajedničkom radu i suradnji.

Smatramo da je edukacija i umrežavanje ključ u izgradnji povjerenja te je to okosnica naših projektnih aktivnosti.

Provedbom projektnih aktivnosti doprinijeti ćemo osnaživanju i umrežavanju udruga, Grada i građana u svrhu kontinuiranog i koordiniranog djelovanja pri kreiranju i provođenju društveno kulturnog sadržaja u gradu i na otoku Hvaru.

Očekivani rezultati projekta:

  • Educirane udruge, Grad i građani o upravljanju projektnim ciklusom u društveno kulturnim projektima te o sudioničkom upravljanju
  • Educirane udruge i građani o funkcioniranju, nadležnosti i financiranju Grada
  • Otvoren co-working prostor za provođenje društveno kulturnih programa i aktivnosti udruga i građana, u gradskom prostoru Grada Hvara. Prostor je opremljen za održavanje sastanaka, skupština, radionica, izložbi, projekcija filmova, predavanja, javnih rasprava i ostalih aktivnosti.
  • Uspostavljen Savez udruga.
  • Osmišljen i implementiran model suradnje između Grada i Saveza pri kreiranju i provedbi društveno kulturnog sadržaja.
  • Osmišljen i izrađen interaktivni web kalendar za objavu društveno kulturnih događanja.
  • Osmišljena i realizirana knjižica i mapa gradskih priča i legendi, od materijala prikupljenih od građana. Materijali distribuirani građanima i gostima.
  • Realiziran pop-up društveno kulturni centar „Serum, antihibernacijsko cjepivo“ na temu nastajanja i postojanja dkc-a u Hrvatskoj.
  • Održan umreženi susret nastajućih i postojećih društveno kulturnih centara na temu "Modeli razmjene programa”.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 769.766,14 kuna, u trajanju od 29. listopada 2018. do 29. travnja 2020.

Voditeljica projekta: Nena Kolak

Koordinatorica projektnih aktivnosti: Mira Ćurin

Za više informacija o projektu budite slobodni obratiti se putem maila: [email protected].

Poveznice na releventne internetske stranice i stranicu operativnog programa iz kojeg je sufinanciran projekt: www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Saveza PlatFORma Hvar.